Disclaimer

Aansprakelijkheid

Hoewel SASSY en haar medewerkers deze website met de grootst mogelijke zorg samenstellen om de juistheid van de verhalen en andere informatie te kunnen verzekeren, aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor onjuistheid en/of onvolledigheid van de inhoud van de website en het gebruik en de interpretatie daarvan.

SASSY en haar medewerkers zijn niet verantwoordelijk voor eender welke beslissing of handeling die door eender wie zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens, noch zijn zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.

SASSY en haar medewerkers zijn ook niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid of nalatigheid.

De verantwoordelijkheid voor de verhalen en informatie berust bij de auteurs ervan.
SASSY en haar medewerkers aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor de inhoud (en/of het privacybeleid) van websites waarnaar wordt verwezen of voor de inhoud van websites die verwijzen naar SASSY.

Interactie

Door verhalen of reacties in te sturen geeft de indiener zijn toestemming om deze berichten op de site te laten publiceren. Posten, reageren en berichten insturen naar SASSY gebeurt steeds op eigen risico. De verhalen en de reacties daarop mogen niet, ook niet gedeeltelijk, worden verspreid door derden.

SASSY en haar medewerkers behouden zich autonoom het recht om inzendingen en reacties te weren of te verwijderen indien ze geen bijdrage leveren aan het debat. Deze beslissing is de autonome bevoegdheid van SASSY en haar medewerkers die hun beslissing niet moeten verantwoorden.

Onder meer de volgende zaken zijn bij wet verboden en strafbaar gesteld en dus eveneens verboden op de website:
• Het aanzetten tot haat, discriminatie en geweld op basis van beschermde criteria waaronder geslacht, etniciteit, religie, seksuele geaardheid en handicap;
• laster, eerroof, belaging, beledigingen, misbruik van de naam of de beeltenis, misbruik van vertrouwen;
• schending van intellectuele of andere eigendommen;
• het is verboden om de openbare orde op de website te storen. Dit houdt in dat spamming, het sturen van ongevraagde reclame via private of publieke berichten, het veelvuldig onrechtmatig herladen van pagina’s, flooding of het plaatsen van overdreven lange teksten, enz. verboden is;
• hacken of poging tot hacken van SASSY is absoluut verboden en wordt bestraft;
• zedenschennis, publiceren van pornografische afbeeldingen, pedofilie en het publiek aanbieden van prostitutie- of escortdiensten.

Indien een bezoeker van SASSY van mening is dat bepaalde informatie op de website onrechtmatig of aanstootgevend is, wordt die bezoeker verzocht om contact op te nemen via met SASSY en/of haar medewerkers.

Privacy en persoonsgegevens

U kunt als bezoeker deze website gebruiken zonder uw persoonsgegevens mee te delen. Het kan evenwel zijn dat bepaalde delen van de website of het gebruik van bepaalde functionaliteiten uitsluitend toegankelijk zijn op voorwaarde dat u bepaalde persoonsgegevens meedeelt; dit geldt bijvoorbeeld voor de functie ‘abonnement’ om automatisch op de hoogte te blijven van nieuwe verhalen op de SASSY website.

De persoonsgegevens (waaronder naam, voornaam, adres, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer) die u desgevallend ingeeft, worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. SASSY en haar medewerkers houden zich aan de toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 (Privacywet), en het Koninklijk Besluit van 4 april 2003 inzake persoonlijke gegevens. Uw gegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen. U heeft te allen tijde het recht om uw gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens, dan wel gegevens die toebehoren aan derden die u daartoe geen toestemming hebben gegeven, kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de website.

Illustraties

De afbeeldingen die op de SASSY website worden gebruikt, zijn gekozen onder de CC-licentie. De referenties van deze afbeeldingen zijn terug te vinden onder de Link pagina.

De gebruikte afbeeldingen dienen enkel ter illustratie, wat betekent dat de personen die op de foto’s zijn vertegenwoordigd geen enkel verband houden de op de SASSY website gepubliceerde verhalen. Wie meent, door zijn of haar vertegenwoordiging in één van de foto’s, onheus te zijn behandeld, wordt verzocht om contact op te nemen met een van de medewerkers van SASSY. Zie contacformulier.

 

Leave a Reply