Vrouw mocht voorzitter examencommissie niet vervangen

Toen ik jaren geleden secretaris van de examencomissie was, zou ik volgens de gewone gang van zaken de voorzitter vervangen op de plechtige proclamatie, wanneer die niet kon aanwezig zijn. Het Bureau van de Faculteit besloot echter dat dit niet kon “omdat het een plechtige aangelegenheid was waarop ouders kwamen luisteren.”

Toen er meer uitleg gevraagd werd aan het Bureau, stelde de decaan dat er een ongeschreven regel was dat docenten niet publiek konden proclameren en dat hiermee de zaak gesloten was. Het jaar erna stond er een mannelijke docent op het podium ter vervanging van een afwezige voorzitter.

Story signed by : Cad

The story happened to me as a Professor in the year 2000-2004 at an academic institution in Flanders.

Posted under: sexism story

Tagged as: , , ,

Leave a Reply