“Genderdiscriminatie bij Aanwerving ZAP”

Het hing al een tijdje in de lucht op de vakgroep dat er een BOF ZAP (=professor) positie ging komen rond mijn thema. Aangezien alle postdocs bij ons rond dat thema werkten, ging ik er van uit dat we hier allemaal voor konden kandideren en een eerlijke kans maakten in een faire procedure.

Met het oog op deze aankomende vacature had ik mijn inspanningen de voorbije twee jaar nog meer opgevoerd en had ik ondertussen een redelijk indrukwekkend cv uitgebouwd. Ik had bijvoorbeeld het meeste A1 publicaties (academische publicaties in toptijdschriften) van al mijn collega’s. Dit is normaal gezien een erg belangrijk criterium bij aanwervingen.

In 2012 werd ik onverwacht tijdens een receptie na een doctoraatsverdediging van een collega apart geroepen door mijn diensthoofden. Daar deelden ze mij mee dat ze ‘lang en hard hadden nagedacht’ en dat ze de BOF-ZAP positie aan mijn jongere mannelijke collega gingen ‘geven’. Op dat moment was de vacature zelfs nog niet uitgeschreven of bekendgemaakt en had er ook niks van procedure, sollicitatiedossier of gesprek plaats gevonden. Dit kwam voor mij volledig uit de lucht vallen. Ze hebben mij nooit om mijn CV of een motivatie of wat dan ook gevraagd. Ik had hun voordien duidelijk later weten dat ik mee wilde dingen voor deze job via de sollicitatieprocedure.

Nog voor ze objectieve criteria vergeleken hadden of wat dan ook, hadden ze al bepaald dat mijn jongere collega toch de beste was. Dit is uiteraard volledig tegen de procedure die moet gevolgd worden om een Bijzonder Onderzoeksfonds Professor – voor het leven – aan te stellen. Dit gaat om publieke middelen, dus dit moet gebeuren met een faire procedure om de beste kandidaat voor deze job te bekomen (ook externen moeten kunnen meedingen!). Daarenboven moet dit beslist worden door een groep onafhankelijke experts en niet door betrokken individuen die vriendschapsrelaties hebben opgebouwd met hun mensen.

Toen ik hen vertelde dat ik het oneens was met hun beslissing en de argumenten op een rijtje zette waarom de beslissing onfair was (ik heb meer A1s, ik heb een jaar en half meer ervaring, ik heb zes keer een visiting scholarship gedaan in het buitenland, ik heb 3 keer een prestigieuze beurs binnengehaald…) kwamen ze niet af met tegenargumenten.

Story signed by: M.

This story happened to me as a Post Doc in the year 2012, around an academic institution in Flanders.

Posted under: sexism story

Tagged as: , , ,

Leave a Reply